Standing Committee

 
 
Parent Representatives
Teacher Representatives
Chairperson
Ms. LU You Xiu
-----------
Vice-chairperson
Ms. CHAN Oi Lin, Irene
Ms. MUI Yim Wah
Secretary
Ms. CHENG Yuen Shan
Ms. MA Ching Yi
Treasurer
Ms. HUANG Pei Fen
Ms. HO Siu Chun
Recreation Coordinator
Ms. LAU Hoi Kam
Ms. LUI Yee Ting
Liaison Coordinator
Ms. YEUNG Ying Shuet
Ms. CHO Mei Han
General Affairs Coordinator
Ms. CHAN Yin Wan
Mr. WONG Man Yu
Consultants
School Principal Mr. LAU Sai Chong
Assistant Principal Mr. HUNG Siu Dan