Standing Committee

 

Parent Representatives

Teacher Representatives

Chairperson

Ms. CHAN Oi Lin, Irene

 

-----------

 

Vice-chairperson

Ms. HUANG Pei Fen 

 

Ms. MUI Yim Wah

 

Secretary

 

Ms. CHENG Yuen Shan

 

Mr. GUAN Zhi Ming

 

Treasurer

 

Ms. YUEN Keng Ching

 

Ms. HO Siu Chun

 

Recreation Coordinator

 

Ms. LAI Xiao Qiong

 

Mr. CHAN Hok Fung

 

Liaison Coordinator

 

Ms. Munazza Bibi

 

Ms. CHO Mei Han

 

General Affairs Coordinator

Ms. Meamuna Bibi

 

Ms. WONG Pak Yan

 

Consultants

 

School Principal Mr. LAU Sai Chong

 

 Assistant Principal Mr. HUNG Siu Dan

 

 

Incorporated Management Committee of School – Parent Representatives

Parent Manager

 Ms. CHENG Yuen Shan

 Alternate Parent Manager

  Ms. HUANG Pei Fen

 

 

PTA Standing Committee Election result